Dorota Komiażyk–Pachowska

NASZ ZESPÓŁ > NEUROLOGOPEDA

  • Absolwentka studiów pedagogicznych z zakresu pedagogiki opiekuńczo- socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia zakończyła pracą magisterską na temat „Specyfiki problemów adaptacyjnych do przedszkola dzieci z zaburzeniami widzenia”
  • Ukończyła Studia Podyplomowe o specjalizacji - Logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie obroną pracy dyplomowej „Studium Przypadku - Niedokształcenie mowy o złożonym patomechaniźmie”
  • Słuchaczka Studiów Podyplomowych o specjalizacji - Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie,  zakończonych obroną pracy dyplomowej „Niepłynność mowy o charakterze giełkotu u dziecka  w wieku 12;3”
  • Jest certyfikowanym instruktorem Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch
  • Jest providerem metody „Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy” dla dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.
  • Jest terapeutą Integracji Bilateralnej
  • Ukończyła warsztaty naukowo- szkoleniowe drugiego stopnia  na temat: „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” oraz „Palin PCI- terapia interakcyjna rodzic- dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesno dziecięcym”.
  • Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej,  interwencji behawioralnej, treningu umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu: logorytmiki, bajkoterapii, pedagogiki zabawy, animacji czasu wolnego, metody werbo-tonalnej, AAC- wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji