Wioleta Bogusławska

NASZ ZESPÓŁ > PEDAGOG/ORTOPTYSTKA

 

  • dyplomowana ortoptystka i pedagog z zakresu terapii pedagogicznej
  • w poradni wykonuje diagnozy pedagogiczne dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • w poradni prowadzi również Trening Wzrokowo – Motoryczny dla dzieci i młodzieży, który jest nowoczesną i autorską formą wsparcia dla dzieci łączącą w sobie terapie ortoptyczną z terapią pedagogiczną
  • zajmuję się również diagnozą ortoptyczną, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii ortoptycznej dzieci oraz młodzieży
  • dodatkowo ukończyła szkolenia w zakresie Therapeutic Listening®, Quickshift, Integracji sensorycznej (I stopnia), Terapii ręki, Sensomotorycznej Terapii Widzenia, Masażu Shantala, które pozwalają na wielospecjalistyczne podejście do terapii i diagnozy dziecka
  • na bieżąco poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych

Współautorka Terapii Domowej Funkcji Wzrokowych, o której więcej można dowiedzieć się: https://skyforeyes.com