Sylwia Jagieło

NASZ ZESPÓŁ > TERAPEUTA SI

  • pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej
  • ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Podyplomowe Studium Resocjalizacji, szereg kurów i szkoleń dotyczących diagnozy, metod pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami, kurs języka migowego, kurs z zakresu Integracji Sensorycznej, ukończony otrzymaniem Certyfikatu, uprawniającego do diagnozowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej
  • doświadczenie zawodowe: nauczyciel, wychowawca, terapeuta dzieci, m.in. z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, autyzmem, z zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością fizyczną, chorobami metabolicznymi, pedagog, terapeuta w Ośrodku Matek i Dzieci ofiar przemocy domowej, opiekun kolonii i obozów, opiekun praktyk studenckich, praca z dziećmi i ich opiekunami, poszukiwanie i wdrażanie efektywnych metod rozwoju i diagnozy to moja pasja, podobnie jak piesze wędrówki po górach oraz taniec