TUS-Trening zastępowania agresji

OFERTA > TERAPIA

Czym jest TUS?

TUS – Trening Umiejętności Społecznych ma na celu nauczyć uczestników m.in. jak rozpoznawać i reagować na własne emocje, jak je wyrażać adekwatnie do danej sytuacji, jak komunikować się z rówieśnikami by być dobrze i zrozumiale odbieranym, jak zawierać i utrzymać relacje rówieśnicze.

Aby zdobyć wiedzę na temat wyżej opisanych umiejętności uczestnicy treningu muszą wchodzić w wyreżyserowane przez terapeutę interakcje pomiędzy sobą. Podczas zajęć odgrywane są m.in. różne scenki, gdzie jedni uczestnicy treningu odgrywają jakieś role, przydzielone im przez terapeutę, a pozostała grupa uczestników staje się obserwatorami, którzy następnie analizują zaprezentowane przez odgrywających zachowania. W ten sposób uczestnicy będący raz w roli aktora a raz w roli widza nabywają wiedzę o nowych umiejętnościach, mają okazję je przećwiczyć i uczą się słuchać informacji zwrotnej na swój temat w grupie, gdzie panuje pełna akceptacja i bezpieczeństwo. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań, przedstawianych przez pacjenta na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie.

 

Czym jest ART?

Aggression Replacement Training: A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth” – jest to program terapii skierowany do młodych ludzi przez Arniego Goldsteina.  ART w skrócie jest zbiorem technik interwencyjnych, które mają nauczyć młodych ludzi radzić sobie z gniewem i agresją oraz stosować te techniki w sytuacjach powodujących stres lub złość. Szczególnie jest on skierowany do osób, którzy maja słabo rozwinięte umiejętności prospołeczne, wykazują problemy w komunikacji z otoczeniem, adekwatnym wyrażaniem uczuć, powstrzymywaniem uczucia złości i nie potrafią spojrzeć na własny świat z bardziej uczciwej, sprawiedliwej i właściwej perspektywy.

 

Podczas Treningu zastępowania agresji realizowane są cztery komponenty:

  • trening kontroli złości: polega na zastosowaniu sekwencji: bodziec- zachowanie-następstwo w celu zidentyfikowania wyzwalaczy złości. Celem tego komponentu jest nauka zatrzymania powstałego pobudzenia w wyniku złości lub gniewu, aby dać sobie możliwość refleksji nad wyborem adekwatnego zachowania i z wypracowanie alternatywnych sposobów zachowania w sytuacja prowokujących agresję;
  • trening umiejętności społecznych: polega na zastosowaniu w postaci gotowych scenariuszy umiejętności prospołecznych zastępujących zachowania agresywne;
  • wnioskowanie moralnego: głównym tematem są wartości, błędy w myśleniu i konfrontacja się z dylematami moralnymi;
  • trening empatii: omawianie zagadnień związanych z budowaniem relacji, zaufaniu, wzajemnym szacunku, aktywnym słuchaniu.

 Trening prowadzony jest przez dwóch psychoterapeutów, raz w tygodniu i jednorazowo trwa 1,5h.