Diagnoza psychologiczna

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Diagnoza psychologiczna to cykl spotkań dziecka i rodziców/opiekunów z Psychologiem, podczas których dążymy do zdefiniowania zgłaszanego problemu i zrozumienia funkcjonowania dziecka.

Proces diagnostyczny zawsze rozpoczynamy zebraniem obszernego wywiadu (na temat rozwoju dziecka i zgłaszanego problemu) z rodzicem/opiekunem, dlatego bardzo prosimy o pojawienie się na pierwszym spotkaniu bez dziecka. Nasza dewiza brzmi: nie mówimy o dziecku przy dziecku!

Co robi psycholog podczas kolejnych spotkań:

  • obserwuje dziecko
  • za pomocą testów psychologicznych ocenia rozwój funkcji poznawczych i wykonawczych oraz poziom funkcjonowania emocjonalnego dziecka

Po zakończonym procesie diagnostycznym Psycholog sporządza pisemną opinie, która zawiera nie tylko opis diagnozy i wnioski, ale również zalecenia do pracy z dzieckiem zarówno w domu jak i w środowisku przedszkolnym/szkolnym, często również plan terapii i zalecenia do rozszerzenia procesu diagnostycznego u innych specjalistów.

Kiedy zgłosić się na diagnozę psychologiczną?

Gdy zaobserwujemy u dziecka:

  • nagłą i niepokojącą zmianę zachowania w postaci zaburzeń opozycyjno-buntowniczych
  • nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • lęk społeczny
  • lęk separacyjny
  • fobię szkolną
  • gdy dziecko doświadczy traumatycznego przeżycia

W poradni wykonujemy również badania i wydajemy opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego.