Ewa Kulas

NASZ ZESPÓŁ>TERAPEUTA SI

  • absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ukończona specjalność Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
  • ukończone Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) na Uniwersytecie Warszawskim
  • od ponad ośmiu lat certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej (ukończony dwustopniowy kurs z Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej),
  • nauczyciel dyplomowany, obecnie pracujący w jednej z warszawskich szkół podstawowych, na stanowisku terapeuta integracji sensorycznej
  • wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, mutyzm, afazja, wady genetyczne)