Psychoterapia

OFERTA > TERAPIA

Jest formą pomocy skierowaną do osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie - swoje emocje, potrzeby, a także motywy różnych zachowań

Psychoterapia zalecana jest osobom zdrowym, które pragną pogłębić świadomość siebie, jak również osobom borykającym się z różnymi problemami natury psychicznej, np.: doświadczają obniżonego nastroju, lęku, silnych emocji, z którymi sobie nie radzą, przeżywają kryzysy w relacjach, mają zaniżoną samoocenę.

Psychoterapię może prowadzić psycholog w trakcie specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii, psycholog, który ukończył szkolenie i jest w toku ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty lub certyfikowany psychoterapeuta.