Terapia SI

OFERTA > TERAPIA

Stosowana jest wspomagająco w terapii m.in. takich zaburzeń jak:

  • opóźniony rozwój ruchowy dzieci w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
  • trudnościach z opanowywaniem nowych umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym, zaburzeniach uwagi i emocji
  • trudnościach w nauce dzieci w wieku wczesnoszkolnym, mających problemy z rówieśnikami, w czasie zajęć ruchowych, zaburzeniach koncentracji uwagi, problemach z zachowaniem
  • autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD

W czasie zajęć SI dziecko "kreuje" zajęcia wspólnie z terapeutą, zaś terapeuta stawia przez dzieckiem właściwe dla niego zadania, wyzwalając w ten sposób coraz bardziej złożone reakcje).