Diagnoza logopedyczna

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Podczas diagnozy wykonujemy:

  • badanie funkcji oddychania
  • badanie sprawności narządów artykulacyjnych
  • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
  • badanie słuchu fonemowego
  • sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy
  • badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej