Diagnoza przetwarzania słuchowego neuroflow

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder- APD) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku szkolnym, gdyż może mieć poważny wpływ na osiągniecia szkolne. Dzieci z podejrzeniem upośledzenia wyższych funkcji słuchowych, mimo prawidłowych wyników badań słuchu, zachowują się podobnie jak dzieci z lekkim niedosłuchem i mają trudności z nauką ze słuchu, szczególnie w otoczeniu hałasu.

Kiedy zgłosić dziecko na diagnozę?

Jeśli twoje dziecko:

 • nie potrafi dłużej utrzymywać uwagi na konkretnych zadaniach
 • myli podobnie brzmiące wyrazy
 • ma trudności w nauce: czytania, pisania lub języków obcych
 • często prosi o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • ma trudności z rozumieniem dłuższych poleceń ustnych
 • nie chce wykonywać lub wykonuje nieprawidłowo kilku etapowe polecenia, podane w jednym zdaniu
 • ma kłopoty z przyswojeniem treści dłuższej rozmowy
 • zdarza się, że sprawia wrażenie nieobecnego
 • jest wrażliwe na głośne dźwięki
 • ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos
 • nie przejawia zdolności muzycznych
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego lub na ostre zapalenie ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych bywają dodatkową przyczyną trudności w uczeniu się u dzieci z dysleksją, SLI, ADHD, autyzmem. Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu testów diagnostycznych oceniających wyższe funkcje słuchowe wskazane jest wypełnienie ankiety na stronie  https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd