Paulina Adamczyk

NASZ ZESPÓŁ > PSYCHOLOG

  • ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia "Wczesna Interwencja-Pomoc Dziecku i Rodzinie w Zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju" na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
  • ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach;
  • ukończyła liczne szkolenia w tym m.in. dotyczące diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; Trening Umiejętności Społecznych, szkolenia dotyczące zaburzeń rozwojowych i problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży;
  • ukończyła szkolenie uprawniające do prowadzenia "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców";
  • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu;
  • prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży pod kątem zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych;
  • wspiera rodziców w ich kompetencjach wychowawczych;
  • udziela wsparcia psychologicznego oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży.