Diagnoza ortoptyczna

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Diagnoza ortoptyczna w naszej Poradni zawiera ocenę poszczególnych parametrów wzroku:

 • Ostrości wzroku do bliży i dali
 • Ruchomości gałek ocznych (ruchy śledzące oraz ruchy sakkadowe)
 • Zakresu konwergencji
 • Akomodacji
 • Występowanie zeza ukrytego i jawnego
 • Fuzji
 • Widzenia przestrzennego

Konieczne jest, aby udając się na wizytę u ortoptystki zabrać ze sobą dokumentację medyczną (w szczególności aktualną okulistyczną). Dostarczone badanie okulistyczne/ badanie wady refrakcji musi być wykonane po cykloplegii (tzw. zakropleniu)

Diagnoza ortoptyczna ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie zaburzeń widzenia obuocznego. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego mogą przyczyniać się do obniżonej koncentracji podczas pracy w bliży. Wpływają również na trudności w nauce czytania i pisania oraz prawidłowego rozwoju innych umiejętności.

Ortoptystka zajmuje się:

 • diagnostyką widzenia obuocznego- leczeniem zeza, niedowidzenia oraz zaburzeń widzenia
 • terapią widzenia
 • profilaktyką wzroku
 • współpracą z innymi specjalistami

 

* Dodatkowo diagnoza ortoptyczna obejmuję naukę terapii domowej funkcji wzrokowych, czyli instruktażu dzieci oraz ich rodziców ćwiczeń, które mogą wykonywać w domu zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu terapii.

Więcej o terapii domowej funkcji wzrokowych można znaleźć pod linkiem https://skyforeyes.com