Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej SI

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Integracja sensoryczna, w skrócie określana jako SI, jest procesem przetwarzana w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała w celu wykorzystania ich w codziennym życiu. U większości dzieci rozwój integracji układów zmysłu dokonuje się spontanicznie w czasie rozwoju.

Zaburzenia SI objawiają się m.in. niewłaściwymi reakcjami na bodźce dotykowe ( nadmierne lub zbyt małe), nieprawidłowym poziomem uwagi, zaburzeniami koordynacji ruchowej, opóźnionym rozwojem ruchowym, rozwojem mowy, zaburzeniami zachowania, brakiem samoakceptacji lub niskim poczuciem własnej wartości.

Występowanie i siłę natężenia zaburzeń SI bada się przy pomocy standaryzowanych testów, wywiadu z rodzicami i za pomocą obserwacji klinicznej. Na ich podstawie terapeuta sporządza pisemną opinię wraz z planem terapii.