Terapia logopedyczna

OFERTA > TERAPIA

Terapia obejmuje:

  • ćwiczenia oddechowe
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych
  • ćwiczenia słuchowe, przede wszystkim oparte na usprawnianiu słuchu fonemowego
  • ćwiczenia prawidłowej artykulacji
  • ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia
  • emisję głosu