Dogoterapia

OFERTA > TERAPIA

Czym jest Kynoedukacja?

Kynoedukacja są to zajęcia polegające na zwiększeniu świadomości uczestników na tematy związane z psami np: profilaktyka pogryzień, szacunek do zwierzęcia i jego granic, ogólna wiedza na temat psów, podstawy opieki i potrzeby psa.

Czym jest Dogoterapia ?

''Dogoterapią nazywamy terapię kontaktową z udziałem psa polegającą na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną formą terapii, a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych. Spotkania z psami mogą przyjmować różne formy. Mogą być to spotkania jednorazowe lub ciągłe, mające na celu dostarczenie pozytywnych emocji lub np kszatłtowanie funkcji poznawczych'' [www.przyjaciel.pl]

 

Dzięki dogoterapii możemy osiągnąć następujące cele według delta society:

Fizyczne: poprawa funkcji motorycznych w zakresie motoryki dużej i małej, sprawniejsze poruszanie się na wózku, lepsze poczucie równowagi

Zdrowie psychiczne: poprawa komunikacji, poprawa umiejętności koncentracji uwagi, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, obniżenie lęku, podniesienie poziomu samooceny, spadek poczucia alienacji, izolacji, samotności i wyobcowania

Edukacyjne: podniesienie zasobu słownictwa - czynnego i biernego, usprawnienie pamięci, tworzenie pojęć opisujących rzeczywistość, takich jak kolor, wielkość, kształt itd.

Motywacyjne: ułatwienie nawiązywania kontaktu z obcymi osobami, poprawia integracje w grupie, wytworzenie umiejętności podejmowania proponowanych ćwiczeń i aktywności

Cele szczegółowe: przełamanie lęku przed kontaktem z psem, akceptacja podejścia do psa przebywającego w bliskim otoczeniu, nawiązanie i pogłębienie kontaktu z psem, kształtowanie pozytywnych emocji i eliminowanie negatywnych [agresji, autoagresji], pobudzenie zmysłów, lepsze poznanie schematu ciała psa i człowieka, wykonywanie aktywności ruchowych wspólnie z psem lub w jego obecności, wyciszenie i relaksacja w obecności psa, nauka i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności pielęgnacyjnych, nazywanie własnych emocji oraz emocji jakie przeżywa pies, nauka zasad bezpiecznego przebywania z psem

Dodatkowe korzyści płynące z dogoterapii to:

  • rozwijanie empatii
  • otwarcie na świat
  • wzrost opiekuńczości
  • wzrost zaufania i akceptacji
  • umiejętność socjalizacji
  • pobudzenie umysłowe
  • kontakt fizyczny
  • korzyści fizjologiczne

Badania wykazują że kontakt z psem znacząco obniża poziom stresu, pomaga poradzić sobie, np. ze stresem pourazowym, obniża poziom samotności oraz obniża za wysokie ciśnienie tętnicze, badania wykazują również że dzieci autystyczne wykazują więcej zachowań prospołecznych w obecności psa.