Terapia jąkania

OFERTA > TERAPIA

Jąkanie jest niepłynnością mówienia o podłożu rozwojowym, organicznym, neurotycznym lub psychologicznym, która jest spowodowana nadmiernymi skurczami mięśni: oddechowych, fonacyjnych lub artykulacyjnych w wyniku, których w mowie pojawiają się kloniczne bądź toniczne blokowanie głosek, sylab lub wyrazów; jąkanie często wiąże się z nienaturalnym przeciąganiem głosek, współruchami mięśniowymi ciała, a także zaburzeniami emocjonalnymi pod postacią m.in. nadpobudliwości psychoruchowej i wzmożonych stanów logofobicznych, a także zaniżonej samooceny

Diagnoza

Podczas pierwszej* wizyty zostaje przeprowadzona diagnoza, ocena stanu jąkania, według kilku metod (w zależności od wieku i możliwości pacjenta):

 • Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania (KCOJ, Chęciek 2001)
 • Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii (KNMiL, Tarkowski 2001)
 • Kwestionariusz do badania stopnia niepłynności mówienia u dzieci(wersja robocza, Chęciek, Węsierska)
 • Lista chroniczności jąkania (Cooper E. B. 1985)
 • Kwestionariusze wywiadów w sprawie jąkających się (Tarkowski 1992, Chęciek 2007)
 • Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, część III (E. Stecko)

*Logopeda prowadzący diagnozę może przedłużyć proces diagnozy o jedno, dodatkowe spotkanie. Dodatkowym ułatwieniem dla logopedy jest wcześniejsze wypełnienie przez pacjenta lub jego opiekuna Szczegółowego Kwestionariusza Wywiadu

Terapia Jąkania

Pierwszy etap terapii polega na indywidualnych spotkaniach pacjenta z logopedą, w trakcie których omawiane są wszystkie techniki, których opanowanie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Wskazane jest, by w trakcie indywidualnej sesji terapeutycznej obecny był także rodzic/ opiekun dziecka. Czas trwania pierwszego etapu jest uzależniony od wieku i możliwości pacjenta.

Drugi etap terapii polega na włączeniu pacjenta do grupy terapeutycznej.

W ramach terapii prowadzimy:

 • Relaksację
 • Ćwiczenia emisyjne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia fonacyjne
 • Pracę z Echokorektorem
 • Naukę 10 zasad płynnego mówienia:
 1. Mówienie zwolnione/ przedłużone zgodnie z Techniką Przedłużonego Mówienia
 2. Mówienie płynne
 3. Mówienie śpiewne
 4. Mówienie z szerokim otwieraniem jamy ustnej
 5. Mówienie zgodnie z Techniką Delikatnego Startu Mowy
 6. Wdech przed rozpoczęciem mówienia
 7. Mówienie pełnymi zdaniami
 8. Stosowanie pauz
 9. Wykonywanie podczas mówienia parabolicznych ruchów dłonią i ich późniejszą synchronizację z oddechem i fonacją
 10. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze swoim rozmówcą. Mówić… mówić… i jeszcze raz mówić
 • Dialog społeczny
 • „Zadania aktorskie”
 • Pracę nad zmniejszeniem logofobii
 • Etap końcowy- socjoterapeutyczny, odbywający się poza gabinetem logopedy