Diagnoza dojrzałości szkolnej

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Zapraszamy Rodziców ze swoimi pociechami na ocenę gotowości szkolnej. Upewnij się, czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły!

Badanie obejmuję następujące obszary:

  • motoryka mała
  • motoryka duża
  • orientację przestrzenna
  • rozwój poznawczy
  • funkcje wzrokowo-przestrzenne
  • funkcje słuchowo-językowe
  • samoobsługę
  • sferę społeczną i emocjonalno-motywacyjną
  • dojrzałość do uczenia się matematyki

Na podstawie wywiadu, obserwacji diagnostyczno-klinicznej oraz przeprowadzonych prób diagnostycznych sporządzamy pisemną opinię honorowaną przez placówki oświatowe.