Diagnoza preferencji zawodowych

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Diagnozę preferencji zawodowych w poradni przeprowadza Psycholog, który podczas dwóch spotkań:

  • bada poziom możliwości poznawczych Skalą Inteligencji Stanford Binet 5
  • przy użyciu testów psychologicznych określa predyspozycje i zainteresowania zawodowe ucznia

Diagnoza ta jest szczególnie przydatna uczniom borykającym się z ukierunkowaniem swoich zainteresowań i pasji a stojącym przed wyborem szkoły ponadpodstawowej lub wybrania klasy profilowej w Liceum Ogólnokształcącym. Pomaga poznać swoje mocne i słabe strony oraz określić predyspozycje przy wyborze ścieżki zawodowej. Etapem końcowym diagnozy jest sporządzenie przez Psychologa pisemnej opinii.