Anna Jaroń

NASZ ZESPÓŁ > PSYCHOLOG

  • ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie;
  • uczestniczka 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor);
  • ukończyła między innymi kursy i szkolenia: TSR I stopnia – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach; Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu (kurs trzystopniowy); Trudne zachowania w przedszkolu i szkole. Pozytywne podejście terapeutyczne; Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie certyfikowane; Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym;
  • odbyła staż kliniczny w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii CBT w NZOZ Psychomedic, praktyki na Uniwersytecie SWPS z zakresu: Nabywania umiejętności diagnozowania zaburzeń psychicznych i zachowania;
  • w Poradni wykonuje diagnozy intelektu dzieci i młodzieży Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5, diagnozy trudności w uczeniu się, udziela konsultacji wychowawczych oraz diagnozuje zaburzenia emocjonalne i rozwojowe u dzieci
  • prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci, kochająca podróże i książki