Adrian Mieszko Adamczyk

NASZ ZESPÓŁ > PSYCHOTERAPEUTA

  • wspiera rodziny podczas konsultacji indywidualnych oraz prowadząc warsztaty dla rodziców
  • ukończył studia na kierunkach: psychologia i prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • psycholog, psychoterapeuta po czteroletnim Studium Terapii Rodziny prowadzonym przez Stowarzyszenie OPTA
  • zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; w swojej pracy kładzie szczególny nacisk na relacje oraz wzajemny szacunek, docenia rolę uczuć i emocji w życiu człowieka, zwłaszcza w relacjach z najbliższymi
  • pracował z rodzinami zastępczymi
  • od lat związany z placówkami oświatowymi, pracował w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w przedszkolach i szkołach na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  • ciekawy świata i innych, stale poszerza swoją wiedzę w zakresie psychologii, psychoterapii, ale również z wielu innych dziedzin nauki