Terapia pedagogiczna

OFERTA > TERAPIA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieżym.in. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, ADHD, brakiem dojrzałości szkolnej.

Terapia pedagogiczna ma na celu eliminowanie trudności w:

  • czytaniu (tempo, technika, rozumienie)
  • pisaniu (tempo, poprawność ortograficzna, graficzna)
  • uczeniu się matematyki

...poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za te umiejętności

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.