Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie Mazowieckim

Nowoczesna, profesjonalnie wyposażona Poradnia Ożarowska została od podstaw stworzona z myślą o kompleksowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Poszczególne formy pomocy obejmują działalność diagnostyczną, terapeutyczną i wspierającą z dziedziny Pedagogiki, Psychologii, Logopedii i Terapii Integracji Sensorycznej.

Poradnia Ożarowska jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego o numerze: PWZ.OK.1.2013.

Znajdujemy się w Wykazie niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (pobierz wykaz w formacie Word) rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuję Kuratorium Oświaty w Warszawie.